Jeta Arbëreshe 37

Jeta Arbëreshe 37

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Tek Editoriali, drejtori priret e thot:”Arbërishtja do shkruar mirë”, „sepse kush shkruan e bën gabime, i bën dëm vetëhesë së tij dhe atyre ç‟e djovasjën‟. P. Figlia na rrëfyen se si rrohet jashtë katundit Kajveric dhe si një komisjonë me xheologë janë e studjojën vendin, te komuna e Qanës, ku mund stiset Kajverici i ri.

Nell‟Editoriale, il direttore torna a ripetere:”L‟Arbëresh va scritto bene”, „perché chi scrive e fa errori, danneggia se stesso e chi lo legge‟. P.Figlia ci racconta come si vive fuori dal paese di Cavallerizzo e come una commissione di geologi stia studiando il territorio, nel comune di Cerzeto, dove si può costruire la nuova Cavallerizzo.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano