Jeta Arbëreshe 36

Jeta Arbëreshe 36

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali titullon:‟Një pikë ujë ndë pisët” dhe i referohet mijëravet kopje të Jetës Arbëreshe, çë hyjtin, një vit të tërë, ndër shpitë arbëreshe, një projekt i finanxjartur ka Llexha 482/99. Dalen Programet për të Parin Festival për Këngëtarë të vigjël, Pllatan, dhe për Seminarin Ndërkombëtar të Prishtinës. Folet për Kadarenë, Buzukun e Skënderbeun, dhe firmat shqiptare shtohen.

L‟editoriale titola:‟Una goccia d‟acqua nell‟inferno‟ e si riferisce alle migliaia di copie di Jeta Arbëreshe che sono entrate, un anno intero, nelle case arbëreshe: un progetto finanziato dalla legge 482. Escono i Programmi del Primo Festival dei Piccoli Cantori Arbëreshë, a Plataci, e per il Seminario Internazionale di Prishtina. Si parla di Kadarè, Buzuku e Skanderbeg, e le firme degli albanesi aumentano.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano