Jeta Arbëreshe 35

Jeta Arbëreshe 35

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Kopertina na buthton Papën e ri të Rromës, Benedhitin XVI, ndërsa mbrënda gjëmi një artikull të P.Brunit mbi „poetin Wojtyla‟; si editorial, botohet fjalimi i Papës Gjon Palit II Arbëreshëvet, pas InterSinodit. Shkuan në jetë të pasosme edhe zotrat G.Alessandrini e F.Chidichimo, priftra të katundevet Shën Benedhit e Pllatan. Ka Zhuri na errën i pari tekst arbëresh.

La copertina ci mostra il nuovo Papa di Roma, Benedetto XVI, mentre all‟interno troviamo un articolo di Bruni sul „poeta Wojtyla‟; come editoriale, si pubblica il discorso di papa Giovanni Paolo II agli Arbëreshë, dopo l‟InterSinodo. Sono passati alla vita eterna anche i papas Alessandrini e Chidichimo, parroci dei paesi di S.Benedetto Ullano e Plataci. Da Ginestra/Pz ci arriva il primo testo arbëresh.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano