Jeta Arbëreshe 42

Jeta Arbëreshe 42

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Gjatë e gjerë rrëfyhet Kuvendi Ndërkombëtar i Napolit mbi Skanderbekun, organixartur ka Istituti Oriental, me I.Fortino në krye; muartin pjesë 24 studjues: ndër të tjerët, A.Giordano dhe I.Badallaj. Mbaruan „Zakonet e Frasnitës‟ të B.Bilotës. Del, lëtisht, një „Ode a Skanderbeg‟, të P.Brunit. J.A. mbaron të katërtin vit: 42 numra, 672 faqe, 251 shënime bibliografikë.

Viene ampiamente raccontato il Convegno Internazionale di Napoli su Skanderbeg, organizzato dall‟Istituto Orientale, con I.Fortino in testa; hanno preso parte 24 studiosi: tra gli altri, A.Giordano e I.Badallaj. „Le tradizioni di Frascineto‟ del Bilotta sono terminate. Si pubblica, in italiano, un‟Ode a Skanderbeg‟ di P.Bruni. J.A. conclude il suo quarto anno: 42 numeri, 672 pagine, 251 Note Bibliografiche.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano