Jeta Arbëreshe 39

Jeta Arbëreshe 39

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

“Skollat Arbëreshe Arbëreshëvet” – thërret drejtori: „sepse, me Llexhën 482, Skollat arbëreshe buartin autonominë e tyre e ranë ndër duart e lëtinjvet‟. Arbri Roman na folën për „Besën e Lëtinjvet‟ dhe Seminari i Prishtinës na rrëfyhet me shkrime e fotografi. Bashkë me Vangjelin e Shën Markut, zoti E.Giordano zë e prier arbërisht Psalmet e Orëvet.

“Le Scuole Arbëreshe agli Arbëreshë” grida il direttore: perché, con la Legge 482, le Scuole arbëreshe hanno perso la loro autonomia e sono cadute in mano agli italiani‟. Arbri Roman ci parla della „Fede dei Latini‟ e il Seminario di Prishtina si racconta con scritti e foto. Insieme al Vangelo di S.Marco, papas E.Giordano inizia a tradurre in arbëresh i Salmi delle Ore.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano