Jeta Arbëreshe 40

Jeta Arbëreshe 40

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Viti 2005 qe “Viti i Skanderbekut‟, „po sa Arbëreshë – pyhet drejtori – e njohën Gjergj Kastriotin?‟. A. Ndreca flet për „Skanderbekun e pafat‟; Arbri Roman na rrëfyen si Babuini kupton „Historinë e Arbëreshëvet‟; përkujtohet Z. Skirò; dhe Z. Mirdita, mbi „Mesharin‟ e Gj. Buzukut, shkruan për „Nismën e normimit të Gjuhës letrare Shqipe‟.

L‟anno 2005 è stato „L‟anno di Skanderbeg‟, „ma quanti arbëreshë – si chiede il direttore – conoscono Giorgio Castriota?‟. A.Ndreca parla dello „Skanderbeg sfortunato‟; Arbri Roman ci racconta come il Babuino intende „la storia degli Arbëreshë‟; si commemora Z.Schirò; e Z.Mirdita, sul „Meshari‟ di G.Buzuku, scrive dell‟‟‟origine della standardizzazione della lingua letteraria albanese‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano