Java Madhe dhe e Diella e Pashkëvet

Java Madhe dhe e Diella e Pashkëvet

6,90 

La Settimana Santa e la Domenica di Pasqua

Esaurito

COD: qisha_1-3 Categoria:

Descrizione

Ndër Pashkë 2012, zoti Manuell kish mbaruar redaktimin e parë të Shërbisevet Liturgjike të  ‘Javës s’Madhe’ të pjerra arbërisht; po vet te viti 2015, pas vdekjes s’tij, i nipi Agostino Giordano sosi redaktimin e prasëm. Ca pjesa të saj u botuan te nn.78/2014 e 80/2015 të ‘Jetës Arbëreshe’.

 

A Pasqua 2012, papas Emanuele aveva ultimato la prima redazione delle Funzioni Liturgiche della ‘Settimana Santa’ bizantina tradotte in lingua arbreshe; ma solo nel 2015, dopo la sua scomparsa,  il nipote Agostino Giordano concluse la redazione finale. Alcune sue parti furono pubblicate nei nn. 78/2014 e 80/2015 di ‘Jeta Arbëreshe’.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Autore

A cura di E. Giordano

Numero pagine

177

Anno

2012

Formato

A4