Jeta Arbëreshe 73

Jeta Arbëreshe 73

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Ka ky numër revista „del nga gjashtë muaj e vet online‟: Arbëreshe, po e hapur edhe Shqiptarëvet çë e duan Arbërinë. Eparkia e Ungrës ka një Peshk të ri dhe Shqipëria feston 100 vjet pavarësije. Edhe Pulja ka Ligjën krahinore për Minoritetet gjuhësorë; zoti E.Giordano prier arbërisht „Dorëzimin e Peshkopit‟ në ritin bixantin; të B.Bilotës botohet „Kangjeli Arbreshvet zdredhur Turkut”. Dalen Aktet e Kuvendit mbi Dhjetëvjetorin e J.A.(ku muartin pjesë: E.papas Giordano, I.Badallaj, Rr.Draçini, M.Hysa, B.Rugova, Fortino, Bruni, papas Bellusci, Amb.Ll.Kola, sen.Giordano, Drejtori)

Da questo numero la rivista „esce semestrale e solo online‟: Arbëreshe, ma aperta anche agli Albanesi che vogliono bene l‟Arbëria. L‟Eparchia di Lungro ha un Vescovo nuovo e l‟Albania festeggia 100 anni di indipendenza. Anche la Puglia ha la legge regionale per le Minoranze Linguistiche; papas E.Giordano traduce in arbëresh „l‟Ordinazione Episcopale‟ in rito bizantino; di B.Bilotta si pubblica „Il Canto degli Arbëreshë lanciato contro il Turco”. Escono gli Atti del Convegno sul decennale di J.A. (a cui hanno partecipato: E.papas Giordano, Badallaj, Rr.Draçini, M.Hysa, B.Rugova, Fortino, Bruni, papas Bellusci, Amb.Ll.Kola, sen.Giordano, Drejtori)

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano