Jeta Arbëreshe 74

Jeta Arbëreshe 74

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbaron viti i njëmbëdhjetë (74 numra, 1472 faqe, 479 shënime bibliografikë). Turqit duan të hyjën në Ue, ndërkaq ri-hyjën në Kosovë; Erdogani shtrëngon Kosovën të ndërronjë libret historikë parauniversitarë: tirania e tyre 444vjetore qe pushtim, jo sundim i eger(!). Botohen dy „Kangjele Arbëreshë‟ mbi Autonominë e Shqipërisë; kujtohet vdekja e papritur e poetit A.Podrimja.

Finisce l‟anno XI° (74 numeri, 1472 pagine, 479 note bibliografiche). I Turchi vogliono entrare in Ue, nel frattemo ri-entrano in Kosova: Erdogan costringe la Kosova a cambiare i libri di storia pre-universitari: la loro tirannia di 444 anni è stata occupazione, non dominazione feroce (!). Si pubblicano due „Canti Arbëreshë‟ sull‟Autonomia dell‟Albania; si ricorda la morte improvvisa del poeta A.Podrimja.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano