Fjalorth Arbrisht-Letisht

Fjalorth Arbrisht-Letisht

5,90 

Formato DIGITALE

 

COD: edi01-2-1 Categoria:

Descrizione

Ki Fjalorth Arbërisht-Lëtisht është një zvogëlìm i ‘Fjalorit të Arbëreshëvet t’Italisë’ (1963/2000) të zotit Emanuele Giordano: pa italljanizme, pa fjalë të vjetruara, pa fjalë tipike të t’Folmevet katundare. Vet fjalë arbëreshe tek forma e tire më e mirë; e pak fjalë shqipe. U e thërres ‘Gjuhë Arbëreshe standarde’. E folur ka Arbëreshët, e kuptuar ka Shqiptarët. Më se 4.700 fjalë. Një Fjalorth ç’i lipset Arbëreshëvet për mos t’harrojën Gjuhën e tire. Një Fjalorth ç’i kujtoftë Shqiptarëvet se, edhe pas 6 shekujve, Arbëreshët mbajën t’gjallë, e të nderuar, Gjuhën e Mëmëdheut.

Questo ‘Vocabolarietto Arbresh-Italiano’ è un Conciso del ‘Dizionario degli Albanesi d’Italia’ (1963/2000) di papas Emanuele Giordano: depurato da italianizmi, parole desuete e termini tipici delle Parlate locali. Solo parole arbreshe nella loro forma migliore; e poche parole albanesi. Io la chiamo ‘Lingua Arbreshe standard’. Parlata dagli Arbresh, capìta dagli Albanesi. Più di 4.700 parole. Un Tascabile che serve agli Arbresh per non dimenticare la loro Lingua. Un Vocabolarietto che ricordi agli Albanesi che, anche dopo 6 secoli, gli Arbresh mantengono viva, e con onore, la Lingua della Madrepatria.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Numero pagine

262

Autore

Emanuele Giordano; edizione a cura di Agostino Giordano

Anno

2022

Dimensione

A6