Jeta Arbëreshe 77

Jeta Arbëreshe 77

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Drejtori shkruan mbi Kosovën e pavarur, po edhe si qeveria trajton keq klasën e saj intelektuale në pension. Lena Markut, vjershtare purçulote, bën 100 vjet; zoti E.Giordano prier arbërisht „Apodhipnon‟; përkujtohen R.Petrotta, Z.Schirò jr, M.Sciambra, F.A.Santori, A.Manes, E.Tavolaro; botohet Bibliografia e „Kalendarit të Arbëreshëvet‟; studiojën Arbërinë M.Lubishtani e M.Toçila; botohet një pjesë të Bibliografisë Shkencore të prof.I.Badallaj.

Il direttore scrive sulla Kosova indipendente, ma anche come il governo tratta male la sua classe intellettuale in pensione. Elena Blaiotta, verseggiatrice di Eianina, compie cento anni; papas E.Giordano traduce in arbëresh l‟‟Apodhipnon‟; si commemorano R.Petrotta, Z.Schirò jr., M.SCiambra, F.A.Santori, A.Manes, E.Tavolaro; si pubblica la Bibliografia del „Calendario degli Albanesi d‟Italia‟; studiano l‟Arbëria M.Lubishtani e M.Toçila; si pubblica una parte della Bibliografia scientifica del prof.I.Badallaj.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano