Jeta Arbëreshe 86

Jeta Arbëreshe 86

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Tek Editoriali, Drejtori na zbulon – në qindinarin e Eparkisë Arbro-Bixantine të Ungrës – ëndrrën e t’Inzoti mbi të. Venë përpara studimet e artikulit mbi Botën Arbëreshe dhe mbi Vitin e Skënderbeut, si edhe e dyjta pjesë e Aktevet të Kuvendit mbi Vorea Ujkon/2004 (Xh.Spahiu, Bl.Suta, C.Zuccaro), mbi të cilin, asimoti, A.Vinca kish shkruar një kronikë. Po zëmra e këtij numri janë Qindinaret e Bilotës, Argondixës, Kamodekës, me shkrime (I.C.Fortino) e vepra të pabotuara bilotiane. Si Artist, kemi fërmozjotin Nando Elmo. Drejtori mbëllìn numrin (110 faqe!) me ‘Prova Teknike për një Meshë Arbëreshe’. Intelligenti, pauca!

 Nell’Editoriale, il Direttore ci svela qual è il sogno di Dio sull’Eparchia Arbro-Bizantina di Lungro, in occasione del suo Centenario. Proseguono studi e articoli sul Mondo Arbëresh e sull’Anno di Skanderbeg; come anche la seconda parte degli Atti del Convegno su Vorea Ujko/2004 (Xh.Spahiu, Bl.Suta, C.Zuccaro), sul quale, a suo tempo, A.Vinca aveva scritto una ‘cronaca’. Ma il cuore di questo numero sono i Centenari di Bilotta, Argondizza e Camodeca, con scritti (I.C.Fortino) e opere inedite bilottiane. Come Artista, abbiamo Nando Elmo, da Acquaformosa. Il Direttore chiude il numero (110 pagine!) con ‘Prove tecniche per una Messa arbëreshe’. A chi capisce, basta poco!

           

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano