Jeta Arbëreshe 90

Jeta Arbëreshe 90

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Ejaninë / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Këtë numër 90 Drejtori ja dedikon/kushton ‘zotit lalë’ Emanuele Giordano, çë simbjet bën një Qind vjetë ç’kur u lé, e ndryshe janë shkrimet mbi të, ka Kosova e Shqipëria (proff.Kodra, Badallaj, Lafe, Mërkuri, dom Lush Gjergji, J.Lila, etj..), si edhe ka Arbëria. Zotit Manuell Giordano Bashkia e Tiranës vendosi t’i titullonjë nj’Udhë të qytetit: një nderë çë na gëzon pamasë. Revista përmban pra një studim të vlershëm të Italo C.Fortino-s mbi Pjetrin P.Rodotà, ka Shën Benedhiti, në 250vjetorin e vdekjes; ca Novela të pabotuara të poetit-shkrimtar Llukës Perrone, purçilot, të cilit kujtohet Qindvjetori i t’lerit; dhe një dorëshkrim satirik të F.Ndon Santorit, çë do t’bënjë bujë/zhurmë.  E pëstaj edhe poezi ‘arbëreshe’ të Camajt e të Koliqit; e dy Editoriale. Me vitin e ri – megjithëse pandemìa s’e sosën t’na helmonjë – Jeta Arbëreshe hyn tek Viti i Njëzetë. Urime për të Lerit e Zotit Krisht/Krishtlindjen dhe për Vitin e ri 2021!

 

Questo numero 90 il Direttore lo dedica al ‘signor zio’, papas Emanuele Giordano, di cui quest’anno ricorre il Centenario della nascita, e diversi sono gli scritti su di lui, dalla Kosova e dall’Albania (proff.K.Kodra, I.Badallaj, E.Lafe, N,Mërkuri,, don Lush Gjergji, J.Lila, etj..), e anche dall’Arbëria. A papas Emanuele Giordano il Comune di Tirana ha deciso di intitolare una Strada della città: un onore che ci fa tanto felici. La rivista poi presenta uno studio pregevole di Italo C. Fortino su Pietro P.Rodotà, di San Benedetto Ullano; alcune novelle inedite del poeta-scrittore Luca Perrone di Ejanina, di cui ricorre il Centenario della nascita; e un manoscritto satirico del poeta F.Antonio Santori, da S.Caterina Albanese, che farà rumore. E poi anche poesie ‘arbëreshe’ di Camaj e di Koliqi; e due Editoriali. Con l’anno nuovo – anche se la pandemia non la smette di affliggerci – Jeta Arbëreshe entra nel Ventesimo anno. Auguri per il S.Natale e per l’Anno Nuovo 2021!

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano

Numero pagine

101