Qisha Bixantine Arbëreshe

Qisha Bixantine Arbëreshe

5,90 

COD: qisha_1 Categoria:

Descrizione

Pas Sinodit të Eparkisë s’Ungrës, ku mora pjesë, zu’ e vura ré sa vërtet kjo Eparki Arbëreshe kish mb’zëmer gjuhën arbëreshe. Ngava me dorë, vit pas viti, se si ky pëlqim ndaj gjuhës mëmësore ish më një lozje fjalësh se sa një mall i vërtet. E zura e shkruajta kundër këtyre ‘varreve të zbardhur’. Për shumë priftra – çë thërriten arbëreshë – Gjuha arbëreshe mbë Qishë s’i bën nderë Arbëreshëvet. Megjithatë rrojtja e Gjuhës Arbëreshe shkon edhe ka qishat arbëreshe; vdekja e saj do t’ish një mbëkat kundër Shpirtit Shëjtë.

Dopo il Sinodo dell’Eparchia di Lungro, dove presi parte, cominciai a porre attenzione su quanto questa Eparchia avesse veramente a cuore la lingua arbëreshe. Toccai con mano, anno dopo anno, come questo piacere verso la lingua materna fosse più un gioco di parole che un vero amore. E cominciai a scrivere contro questi ‘sepolcri imbiancati’. Per molti preti – che si chiamano arbresh – la Lingua Arbreshe, in Chiesa, non fa onore agli Arbresh. Eppure l’esistenza della Lingua arbëreshe passa anche dalle chiese arbreshe. La sua morte sarebbe un peccato contro lo Spirito Santo.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Autore

di Agostino Giordano

Numero pagine

224

Dimensione

13,8×21 cm