SHKRIMET E ARBRIT ROMAN

SHKRIMET E ARBRIT ROMAN

5,90 

Categoria:

Descrizione

Janë 56 artikul çë arkimandriti E.Frangjisk Fortino, ka Shën Bendhiti/Cs, shkruajti, me pseudonimin Arbri Roman, shkruajti mbi ‘Jeta Arbëreshe’ ç’ka viti 2002 njera te viti 2010, kur vdiq. Arkimandrit i Eparkisë s’Ungrës, prift i Qishës s’Shën Thanasit (Rromë, Udha e Babuinit), shurbei në Vatikan, te Segretarjati për Njësinë e të Krishterëvet, sidomos për njësinë e Orthodoksëvet me Katholikët. Ndë mes t’shumë punìmesh e detyrimesh, gjet edhe motin të shkruanej këta artikul, e arbërisht. Ish një optimist i lerë: besonej tek Rilindja kulturore e Arbëreshëvet dhe duaj Gjuhën Arbëreshe. Fjalët e tij mbëshojën me urtësì, ironí e haré arbreshe.

Sono 56 articoli che l’archimandrita Eleuterio Francesco Fortino, da San Benedetto Ullano/Cs, scrisse, con lo pseudonimo di Arbri Roman, su ‘Jeta Arbëreshe’, dall’anno 2002 al 2010, quando morì. Archimandrita dell’Eparchia di Lungro, papas della Chiesa Bizantina di S.Atanasio, (Roma, via del Babuino), ha lavorato in Vaticano, nel Segretariato per l’Unità dei Cristiani, in particolare per l’unità degli Ortodossi con i Cattolici. In mezzo a tanti impegni e occupazioni, ha trovato anche il tempo per scriveri questi articoli, in arbresh. Era un ottimista nato: credeva nella Rinascita culturale degli Arbresh e amava la Lingua Arbreshe. Le sue parole sono cariche di saggezza, ironia e gioia arbreshe.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Numero pagine

130

Autore

Arbri Roman (E.F.Fortino)

Anno

2023 (scritti 2002-2010)

Dimensione

A5

Lingua

Arbëreshe