Jeta Arbëreshe 81

Jeta Arbëreshe 81

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Viti XV* i rivistës zë me një rekord: faqet e saj errunë në 2022. Po Drejtori „nëng sheh qartë‟ e, tek Editoriali, zgjon Arbërinë: „Arbëreshi ka t‟priret t‟jetë Arbëresh!”. Dalen dy studime mbi poetët-shkrimtarët shqiptarë A.Pipa e I.Kadarè, mbi Nënën Tereze, mbi XV-vjetorin e Jetës Arbëreshe; artikuj interesantë ka Arbëria e mbi Botën Arbëreshe. Drejtori, pra, bën kundet / llogaritë me „qasur‟ të tijët pesëdhjetë vjet (1968-2016) shkrimesh arbëreshë.

L‟anno XV° della rivista inizia con un record: le sue pagine assommano a 2022. Ma il Direttore „non ci vede chiaro‟ e nell‟Editoriale sveglia l‟Arbëria:‟L‟Arbëresh torni ad essere Arbëresh!‟. Si pubblicano due studi sui poeti-scrittori albanesi A.Pipa e I.Kadare, su Madre Teresa, sull‟anniversario della rivista; articoli interessanti anche dall‟Arbëria e sul mondo Arbëresh. Il Direttore, poi, fa i conti con i suoi „quasi‟ 50 anni (1968-2016) di scritti arbëreshë.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano