EDITORIALET E DREJTORIT

EDITORIALET E DREJTORIT

7,90 

Categoria:

Descrizione

Këtu gjëni Editorialet çë shkruajta te nj’zetë vjet – 2002-2021 – si Drejtor i ‘Jetës Arbëreshe’. Të shkruar arbërisht e t’pjerrë lëtisht. Më duket udha më e shkurtër për t’i buthtonj Arbëreshëvet si mund t’shkruhet arbërisht. Ku shumë herë fjala arbëreshe ngatërrehet me shqipen, o me ndonjë húajtje italiane; o ku fonetika i ha vend gramatikës; ku edhe, po rrallë, fjalìa shqipe merr vendin e Arbërishtes. Një lum fjalësh dhe shprehjesh çë notojën,, bashkë, drej portit t’Arbërishtes standarde.
Po këta Editoriale, veç vlerjes gjuhësore, janë pasiqiri i ngjarjevet socio-kulturorë çë ranë ndër këta nj’zetë/20 vjet. Rrëfìejën si Arbëreshi rron jetën e tij nd’Italljet, gjashtë sekul pas shqitjes ka Atdheu. Buthtojën edhe si Arbëreshi di t’ecënj dora dora me vëllanë Shqiptar.

Qui trovate gli Editoriali che ho scritto in vent’anni – 2002-2021 – come Direttore di ‘Jeta Arbëreshe’. Scritti in arbresh e tradotti in italiano. Mi sembra la strada più breve per mostrare agli Arbëreshë come si può scrivere in arbëresh. Dove spesso la parola arbëreshe si intreccia con l’albanese, o con qualche prestito italiano; dove la fonetica mangia spazio alla grammatica; dove anche, ma raramente, la proposizione albanese si sostituisce all’arbëreshe. Un fiume di parole e di espressioni che nuotano, insieme, verso il porto della Lingua Arbëreshe standard.
Ma questi Editoriali, a parte il valore linguistico, sono lo specchio dei fatti capitati in questi 20 anni, in Arbëria.. Raccontano come l’Arbëresh vive la sua vita in Italia, sei secoli dopo il distacco dalla Patria d’origine. Mostrano anche come l’Arbresh sa camminare mano nella mano col fratello Albanese.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Autore

Agostino Giordano

Numero pagine

318

Anno

2021

Dimensione

A5